Werknemer

Op deze pagina vind je als werknemer handige informatie over ziekteverzuim en re-integratie.

Wet Verbetering Poortwachter

In geval van ziekte krijgen werkgever en werknemer te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op een gezamenlijke inspanning van de werkgever, werknemer en arbodienst om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

 

De verplichtingen beginnen al in de eerste week na ziekmelding. 

De werkgever heeft een verplichting om het loon door te betalen (tot maximaal 104 weken en minimaal 170% van het loon over de periode van 2 jaar). Samen onderzoeken ze (met advies van de arbodienst) welke mogelijkheden er zijn in aangepast werk.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten er een aantal stappen doorlopen worden om ervoor te zorgen dat een werknemer weer verantwoord aan het werk gaat.  Meer informatie hierover vind je op de website van het UWV: Inkomen en re-integratie bij ziekte | UWV | Particulieren.


Een veelgebruikte term bij langdurig verzuim is spoor 1 en spoor 2 re-integratie. Spoor 1 re-integratie betekent: re-integratie bij de eigen werkgever in eigen, of ander/aangepast werk. Als duidelijk is dat eigen of ander werk bij de eigen werkgever niet meer mogelijk is, of als hierover na 11 maanden nog twijfel is, dan zal er een traject spoor 2 re-integratie worden ingezet. Spoor 2 re-integratie betekent: re-integreren in ander werk bij een andere werkgever.
 

Werkwijze taakdelegatie

Als je ziek wordt, hoef je met je werkgever niet te delen wat je hebt (de aard en oorzaak van de ziekmelding). De werkgever mag wel vragen naar jouw mogelijkheden in ander/aangepast werk, hoe lang je denkt dat de ziekmelding ongeveer zal duren en welke werkzaamheden bijvoorbeeld kunnen worden overgedragen.

Na enkele dagen zal Aevitae Arbo contact met je opnemen om de ziekmelding te bespreken. Er wordt dan bijvoorbeeld geïnformeerd naar de aard en oorzaak van de ziekmelding, de prognose en de mogelijkheden om aangepast werk te verrichten. Dit gebeurt door een Casemanager Taakdelegatie. Taakdelegatie betekent dat de Casemanager namens de Bedrijfsarts de verzuimbegeleiding (en andere preventieve werkzaamheden) uitvoert. De Casemanager Taakdelegatie mag, in tegenstelling tot de werkgever, wel informeren naar de aard en oorzaak van de ziekmelding.

Welke taken de Bedrijfsarts delegeert aan de Casemanager Taakdelegatie zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen hen. Hieraan voorafgaand wordt de bekwaamheid van de taakgedelegeerde door de betreffende Bedrijfsarts beoordeeld.

De Bedrijfsarts is altijd eindverantwoordelijk.

Second Opinion

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de Bedrijfsarts over zijn/haar belastbaarheid en/of werkmogelijkheden, dan kan hij/zij een second opinion aanvragen. Alleen de werknemer kan deze aanvragen. De werknemer moet zijn verzoek wel voldoende onderbouwen en aangeven waarom hij het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel trekt.

Meer informatie over het aanvragen van een second opinion én de voorwaarden vind je via deze link.

Deskundigenoordeel UWV

Een andere optie als de re-integratie vastloopt, is het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV. Zowel de werkgever als de werknemer heeft deze mogelijkheid. Meer informatie over het aanvragen van een deskundigenoordeel vind je op de website van het UWV: Re-integreren tijdens mijn ziekte | UWV | Particulieren

Tijdens de aanvraag van een deskundigenoordeel blijft het eerdere advies van de bedrijfsarts wel gelden.

Verzuimportaal voor werknemer

Aevitae Arbo gebruikt de verzuimapplicatie van iONE. Als de arbodienstbegeleiding wordt opgestart naar aanleiding van de ziekmelding ontvangt de werknemer inloggegevens voor iONE. In het verzuimportaal (https://aevitaearbo.workguide.nl/js/browser/index.html#/login) kan je als  werknemer het eigen (verzuim-)dossier inzien en zijn alle vertrouwelijke documenten veilig opgeslagen. Denk hierbij aan terugkoppelingen van de bedrijfsarts, UWV-documenten en overige afspraken.

Contact?

Vragen of meer informatie?

Bel ons gerust: 088 – 353 57 82

Mailen kan natuurlijk ook: