Verzuimbegeleiding

De impact van verzuim is veel groter dan alleen de loondoorbetaling van de zieke werknemer. Denk hierbij aan vervangingskosten, hogere werkdruk voor de overige collega’s en niet te vergeten het omzetverlies.

Ons is er alles aan gelegen om jouw werknemers in geval van (dreigend) verzuim zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanzelfsprekend hebben wij alle wettelijke verplichtingen in de periode van loondoorbetaling (104 weken) op ons netvlies, maar bovenal is ons doel de werknemer zo snel mogelijk inzetbaar te krijgen. Rekening houdend met de beperkingen en omstandigheden.

Wist je dat ruim 70% van alle verzuimmeldingen geen medische oorzaak hebben? Dat betekent niet dat mensen (volledig) inzetbaar zijn. Het betekent wel dat wij, samen met jou als werkgever, willen onderzoeken hoe we de werknemer het best kunnen helpen.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Ziekmelding

Binnen 4 tot 7 dagen na een ziekmelding neemt onze Casemanager Taakdelegatie contact op met de werkgever én werknemer. De Casemanager Taakdelegatie is door de Bedrijfsarts bevoegd om bij de werknemer te informeren naar de medische beperkingen.

Indien nodig, maar in ieder geval na 6 weken, vindt er een beoordeling plaats bij de Bedrijfsarts.

Verplichtingen Wet verbetering Poortwachter

Vanzelfsprekend worden alle stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter opgevolgd. En vertellen we jou als werkgever wat jouw verantwoordelijkheden zijn. De adviseurs Preventie en Verzuim van Aevitae Bedrijfszorg kunnen onze klanten hier eveneens uitgebreid over informeren.

Meer informatie over deze stappen en verplichtingen vind je op de website van het UWV: Informatie van UWV voor werkgevers | UWV | Werkgevers

Inzet Interventies

De wettelijke verplichtingen zijn slechts de randvoorwaarden. Om jouw werknemer écht te helpen zullen wij op ieder moment onderzoeken of we interventies kunnen adviseren. Denk bij interventies aan inzet van een Bedrijfsmaatschappelijk Werker, Coach, Fysiotherapeut of misschien wel Mediator.

Contact?

Wil je in contact komen met één van onze medewerkers?

Bel ons gerust: 088 – 353 57 82

Mailen kan natuurlijk ook: