PMO/PAGO

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidsOnderzoek

Het verschil is dat het PMO zich richt op de gezondheidssituatie van de werknemers en de organisatie, terwijl de PAGO zich specifiek richt op de arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s, dus gezondheidsrisico’s die op het werk zijn gericht.

Het PMO is dus uitgebreider en gaat ook in op de algemene lichamelijke en mentale gezondheid.

Verplicht

Je bent als werkgever verplicht een PAGO of PMO periodiek aan te bieden aan je werknemers. Werknemers zijn niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek.

Je kunt kiezen voor een zeer uitgebreid PMO, maar ook voor een laagdrempelig E-PMO waar een online vragenlijst van TNO voor wordt opgebruikt. De arbeidsdeskundige bespreekt de uitkomst van de vragenlijst.

Contact?

Meer informatie over de PMO of PAGO? Of direct aanvragen?

Bel ons gerust: 088 – 353 57 82

Mailen kan natuurlijk ook: