Uitvoeren van aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring is een onderzoek naar de fysieke en psychische gezondheid van een sollicitant als onderdeel van een sollicitatieprocedure.

De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt dat deze keuring alleen van toepassing is als de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met andere maatregelen kan beperken.

In andere gevallen mag je als werkgever geen aanstellingskeuring uitvoeren.

Bedrijfsarts

Een aanstellingskeuring mag alleen door een bedrijfsarts worden verricht én het moet aan het einde van de sollicitatieprocedure plaatsvinden. De werkgever moet dus al van plan zijn om de sollicitant aan te nemen. Voorafgaand aan de keuring vraagt de werkgever schriftelijk advies aan de bedrijfsarts. Die bepaalt of de keuring inderdaad noodzakelijk is.

Contact?

Meer informatie over de Aanstellingskeuring?

Bel ons gerust: 088 – 353 57 82

Mailen kan natuurlijk ook: