Preventie

Preventie vinden wij minstens zo belangrijk als verzuimbegeleiding. De meeste aandacht gaat uit naar de (gemiddeld) 5% werknemers die verzuimen. Aevitae Arbo richt zich daarnaast graag op de groep werknemers die een verhoogd risico lopen om binnen een jaar uit te vallen. Deze groep is een stuk groter dan de werknemers die al verzuimen (gemiddeld 15%). En als we weten wie het zijn, kunnen we de juiste hulp aanbieden.

De RI&E en PMO/PAGO brengen veel risico’s in kaart. Wij brengen deze periodiek bij al onze klanten onder de aandacht.

Preventief spreekuur

Volgens de Arbowet hebben werknemers recht op een preventief spreekuur, als zij vragen hebben over hun eigen gezondheid in relatie tot werk. Dit kan dus (buiten medeweten van de werkgever), als een werknemer (nog) niet verzuimt.

Een ander woord voor Preventief Spreekuur is ook wel het Open Spreekuur.

Het is bedoeld voor werknemers die graag advies willen over de uitvoering van hun werkzaamheden in relatie tot eventuele klachten op dat moment.

Frequent verzuim

Als er sprake is van frequent verzuim is er vaak meer aan de hand. De verzuimdrempel kan lager zijn, om tal van redenen. Frequent verzuim leidt vaak tot langdurig verzuim. Wij maken je bewust als frequent verzuim wordt opgemerkt. Samen zoeken we naar de oorzaak en de oplossing, om verdere uitval te voorkomen.

Contact?

Advies over frequent verzuim?

Bel ons gerust: 088 – 353 57 82

Mailen kan natuurlijk ook: